Procurement

20 Years of Supporting Communities in Kosovo

CDF is one of the first initiatives in post-conflict Kosovo, designed to help communities in rebuilding their shattered infrastructure and improving community services.

Procurement

Please find below our current procurement activities from all ongoing Programs.

FTESË PËR SHPREHJE TË INTERESIMIT
KONSULENCË INDIVIDUALE
Shkarko
Publikuar nga: Projekti Human Rightivism
Financuar nga: Ambasada e Suedisë, përfaqësuar nga Sida.
Implementuar nga: Community Development Fund (CDF)
Ref: CDF/IC-Sida/025/2023
Data e publikimit: 25.08.2023
Data e dorëzimit: 08 shtator, 2023, deri në ora 14:00
Titulli: Ekspert për të analizuar obligimet e shtetit për mbështetje dhe ofrimin e shërbimeve të shëndetit mendor të personave 65+
Shkarko
FTESË PËR SHPREHJE TË INTERESIMIT
KONSULENCË INDIVIDUALE
Shkarko
Publikuar nga: Projekti Human Rightivism
Financuar nga: Ambasada e Suedisë, përfaqësuar nga Sida.
Implementuar nga: Community Development Fund (CDF)
Ref: CDF/IC-Sida/024/2023
Data e publikimit: 14.08.2023
Data e dorëzimit: 28.08.2023 në orën 14:00
Titulli: Ekspert për të hartuar një raport vlerësimi mbi përfshirjen e standardeve të aplikueshme ne fushën e të drejtave të njeriut në tekstet shkollore të nivelit parauniversitar në Kosovë
Shkarko
FTESË PËR SHPREHJE TË INTERESIMIT
KONSULENCË INDIVIDUALE
Shkarko
Publikuar nga: Projekti Human Rightivism
Financuar nga: Ambasada e Suedisë, përfaqësuar nga Sida.
Implementuar nga: Community Development Fund (CDF)
Ref: CDF/IC-CDF/IC-Sida/023/2023
Data e publikimit: 14.08.2023
Data e dorëzimit: 28.08.2023 në orën 14:00
Titulli: Ekspert për të hartuar një raport vlerësimi mbi të drejtat e të papunëve në Kosovë
Shkarko
FTESË PËR KUOTIM ÇMIMESH (FKÇ) – RI-SHPALLJE Shkarko
Publikuar nga: Fuqizim të kontrollit të HIV/TB’së në Kosovë
Financuar nga: Fondi Global
Implementuar nga: Community Development Fund (CDF)
Ref: Re-HIV/TB/011/2023
Data e publikimit: 02.08.2023
Data e dorëzimit: 11.08.2023 në orën 16:00
Titulli: Furnizim me Vetura
Shkarko
INVITATION TO BID (ITB)Download
Published by: HIV/TB Program
Funded by: The Global Fund
Implemented by: Community Development Fund (CDF)
Invitation No: ITB/HIV/012/2023
Publication Date: 01.008.2023
Submission Date: 15.08.2023, 11:00 AM
Title: Supply with Health Products
Download
Request for Proposal – (Re-Advertisement)Download
Published by: Inclusive Economic Engagement Activity (KEEIA)
Funded by: USAID/Kosovo
Implemented by: Community Development Fund (CDF)
Invitation No: CDF/IEEA/034/2023
Publication Date: 14.07.2023
Submission Date: 31.07.2023, 16:00
Title: Development of a promotional and awareness-raising campaign for women and minority-owned businesses for the Inclusive Economic Engagement Activity
Download