Job Vacancies

20 Years of Supporting Communities in Kosovo

CDF is one of the first initiatives in post-conflict Kosovo, designed to help communities in rebuilding their shattered infrastructure and improving community services.

Job Vacancies

We thank you for visiting our website.
Please see below our current job opportunities. We look forward to receiving and wish you every success with your application.

CDF is an Equal Opportunity Employer regardless of age, gender, ethnicity, national origin, race, religion or sexual orientation

Advertisement – Job Vacancy  
 

Published By: CDF
Job Position: Procurement Officer TB/HIV GF Funded Program
Program: HIV/TB GF Funded Program
Salary Range: Competitive
Full-time position: 40 hours/week
Planned length of the Contract: 1st of April 2023 to 31st of December 2024
Application deadline: March 27, 2023 at 16:00 pm

TOR Download

Advertisement – Job Vacancy  
 

Published By: CDF
Job Position: Communication Specialist
RFA No: 72016722RFA00004
Project: USAID/Kosovo Inclusive Economic Engagement
Salary Range: Competitive
Position Information: Full time
Application deadline: March 23, 2023 at 16:00 pm
Period: Start 10th of April, 2023

TOR Download

Ftesë për shprehje të interesimit për angazhim të praktikantëve
 

Publikuar nga: CDF
Lloji i kontratës: Praktikë me kohë të plotë 

Me qëllim të ngritjes së kapaciteteve të të rinjeve të cilët kanë mbaruar studimet e ciklit të parë Bachelor, Fondi për Zhvillim Komunitar (CDF) fton të gjithe të interesuarit që të aplikojnë për angazhim të mundshëm si praktikantë në këto departamente:

  • Administratë
  • Teknologji Informative
  • Prokurim

Kohëzgjatja: 6 muaj me mundësi vazhdimi edhe për 6 muaj të tjerë
Data tentative e fillimit: 17 shkurt 2023

 

Shkarko shpalljen