Instrumentet e Ndërmarrësisë

Instrumentet e ndërmarrësisë të Aktivitetit Zhvillimi Gjithëpërfshirës Ekonomik janë krijuar për ti mbështetur ndërmarrësit në çdo fazë të rrugëtimit të tyre. E përshtatur për bizneset në pronësi të grave dhe minoriteteve, kjo pako ofron mjete praktike, materiale të detajuara mësimore, udhëzime ligjore dhe mjete financiare për të operuar në kompleksitetin e zhvillimit dhe inovacionit të biznesit. Ndërmarrëset mund të gjejnë modele të planeve të biznesit dhe tabelave financiare, duke thjeshtuar proceset e biznesit.

Pakoja e Mjeteve të Ndërmarrësisë është një burim jetik që mbështetë ndërmarrjet e reja ashtu edhe bizneset e themeluara drejt arritjes së suksesit.

Qëllimet dhe objektivat

Fuqizimin dhe rigjallërimin e bizneseve mikro, të vogla dhe të mesme (NMVM-ve) në pronësi të grave dhe pakicave të ndikuara negativisht nga pandemia Covid-19.

Instrumentet

Qasuni në pakon e mjeteve tani për materiale të vlefshme. Zbuloni informacione, strategji dhe zgjidhje për të nxitur rritjen dhe përsosmërinë në biznesin tuaj.

Aplikoni për Grant

Aplikoni për grant tani. Eksploroni mundësitë, detajet e financimit dhe hapat për të siguruar mbështetje për biznesin tuaj.

Storie suksesi

Klikoni për storie inspiruese suksesi. Eksploroni rrugëtimet, arritjet dhe mësimet nga përvojat e të tjerëve.

Lajme

Shikoni përditësimet më të fundit të lajmeve. Eksploroni artikuj, informacione dhe përditësime për tema të ndryshme. Qëndroni të informuar për të gjitha aktivitetet.

News

Check out the latest collection of articles about all things assessment. Learn how you and your colleagues can benefit from digitising the entire exam workflow.

Events

Check out the latest collection of articles about all things assessment. Learn how you and your colleagues can benefit from digitising the entire exam workflow.

Success Stories

Check out the latest collection of articles about all things assessment. Learn how you and your colleagues can benefit from digitising the entire exam workflow.