Komponenta za razvoj opština

Cilj Opštinske razvojne komponente je da poveća efikasnost i kapacitet u ciljanim opštinskim upravama prema potrebama svih svojih građana. Ova komponenta takođe ima za cilj da poboljša tok sistema naplate prihoda i diversifikacije sopstvenih izvora prihoda u ciljnim opštinama.

Glavne aktivnosti ove komponente će biti mapirane od  potreba i projektovanja lokalnih samouprava iskljucivo za izgradnju kapaciteta. To će se postići kroz obuke modula i razvoja kapaciteta vežbi za javne službenike. Ostale aktivnosti ove komponente će biti produžene prisustvom e-usluga, socijalnih usluga, kao i obrazovanja i zdravstvena zaštita.

Neke od glavnih rezultata ove komponente će biti:

  • Poboljšan kvalitet, kvantitet i transparentnost pružanja opštinskih usluga;
  • Povećanje sopstvenih prihoda za opštine;
  • Povećanje transparentnosti u pružanju opštinskih usluga;
  • Povećanje angažovanja zajednica u lokalnom odlučivanju;