Unapredimo Kosovo zajedno - Lokalno rešenje (AKT-LS) će početi sa grant informativnim sastancima u šest Kosovskih opština

16. marta, 2015 - AKT-LS program danas USAID je okupio više od 40 predstavnika iz poslovnog sektora i organizacija civilnog društva u Peći / Peja, po programu je prvi grant informativni sastanak. Ovo je prvi od šest informativnih sastanka koji će program imati tokom ove sedmice u sledećim opštinama na Kosovu: Severna Mitrovica, Vučitrn, Gračanica, Klokot i Štrpce.

 

Cilj informativnih sastanaka je da obavesti potencijalne korisnike / organizacije oko grantova, mogućnosti koje pruža program. USAID  kroz AKT-LS Program će ponuditi mogućnosti finansiranja za mikro i mala preduzeća (i Start-up), Mala i srednja preduzeća, i organizacija civilnog društva, koje posluju u tim opštinama.  

Poslednj  grantov informativni sastanak će biti održan u Štrpcu / opština Štrpce 19. marta 2015. godine.