Unapredimo Kosovo zajedno - Lokalno rešenje (AKT-LS) program je održao četvrti grantov informativni sastanak u opštini Gračanica

U sredu, 18. marta, 2015. - AKT-LS program tim USAID sastoji se od izvršnog direktora - CDF, DCOP, koordinator za poslovni razvoj na Severu su posetili opštinu u Gračanici gde su održali Informativni sastanak za potencijalne korisnike poslovnog sektora i civilnog društva organizacije ove opštine.

Sastanak su pratili više od 45 predstavnika iz poslovnog sektora i organizacija civilnog društva koji su zainteresovani za prijem što više informacija moguće u vezi procesa prijavljivanja i strukturu grantova za oba ova sektora.  

 

 

Naredni informativni sastanak će se održati u Klokotu (18. mart) i Štrpcu (19. mart).