Uvodni sastanak sa opštinom Klokot

Šef građana angažovanja komponente / DCOP Nenad Maksimović, zajedno sa koordinatorom komunikacija g-dinom Besnikom Serifi i tehničkim inženjerom Viktorom Đokićem sproveli su sastanak sa gradonačelnikom Klokota/Klokot g-dinom Srećkom Spasić. Rok za slanje liste prioriteta infrastrukturnog projekta je dogovoreno i opština se obavezala sufinansirati resurse za implementaciju infrastrukturnog projekta.

Kao zvanični Akcioni savet za mlade nije funkcionalna, AKT-LS Regionalni koordinatori će organizovati sastanke opštinske omladinske organizacije da definišu listu prioriteta za mlade u opštini.

AKT LS Regionalni koordinatori će organizovati sastanke grupe žena da definišu listu prioriteta infrastrukturnih projekata u određenoj opštini. Sastanci sa ovim dvema grupama će biti organizovane do kraja Januara 2015. Godine.