Unapredimo Kosovo Zajedno - Lokalno Rešenje Tim sastaje sa opštinom Ranilug

Dana 15. Januara, 2015 AKT - LS program tim uključujući šefa građana angažovanja komponente / DCOP, šef poslovne razvojne komponente, načelnik Opštinske razvojne komponente i Tehnički Inženjer su sproveli sastanak sa gradonačelnikom Ranilug / Ranillug g-dinom Gradimirom Mikić. Sastanku je prisustvovao i predstavnik grupe žena iz opštine Ranilug / Ranillug i šef Saveta mladih.

Ovaj sastanak je bio održan nakon održanog prvog sastanka između DCOP i gradonačelnika. Opština i predstavnici žena i mladih su informisani o njihovom učešću u procesu odlucivanja za infrastrukturne projekte i dogovoreno je da će svi akteri poslati svoje liste prioriteta za infrastrukturne projekte u AKT – LS H.Q.  

Opšitna i relevantni akteri su informisani o poslovnoj podršci i mogućnostima izgradnje kapaciteta koje će biti predviđene AKT- LS programom u ovoj opštini.

AKT - LS regionalni koordinatori će pratiti sve ove interesne grupe osiguranja da li se liste prioriteta razvijaju na inkluzivan način i da li će biti poslate u roku koji je dogovoren.