Unapredimo Kosovo Zajedno - Lokalno Rešenje Tim sastao se sa gradonačelnikom opštine Istok

U sredu 14. Januara, Unapredimo Kosovo zajedno - Lokalno rešenje tim na čelu sa g-đom Nerminom Mahmuti privremeni sef programa sastala se sa gradonačelnikom iz Istoka g-dinom Haki Rugova gde AKT - LS program je predstavio ciljeve kako bi ih uskladio sa prioritetima opština. Gradonačelnik je obavestio AKT - LS tim da opština Istok ima prethodno iskustvo sa USAID projektima i rado cekaju druge projekte kako bi pomogli u povećanju svojih kapaciteta i pružanju boljih usluga svojim građanima. AKT - LS tim i gradonačelnik Rugova takođe su razgovarali o situaciji infrastrukture i biznisa u ovoj opštini i mogućnostima AKT - LS Programa angažovanja na poboljšanju ova dva sektora u ovoj opštini. Oba tima su pristala da produže kontakte na nivou menadžera na relevantnim oblastima kako bi mogli da nastavite sa realizacijom programa što je pre moguće.