Informatë lidhur me anulimin e tenderit

Ju informojme se tenderi i “Modernizimi dhe zgjerimi i ndriçimit publik në disa rrugë të qytetit”në komunën e Obiliqit me numër të prokurimit: CDF/AKT-LS/NS004/2015 anulohet per shkak te papershtatshmerise së ofertave ndaj kerkesave ne pako te tenderit.

RAPORTI I VLERËSIMIT TË OFERTAVE

1. Emri i projektit “Ndërtimi i qendrës së komunitetit për shumë qëllime”   Kllokot, Komuna e Kllokotit

2. Emri i marrësit të grantit: Fondi Për Zhvillim Komunitar (CDF)

3. Informata rreth ofertimit: Numri identifikues i Ofertës: AKT-LS 02-CP/2015

Data e shpalljes së ftesës19.08.2015

Data e hapjes së ofertave02.09.2015

Date e raportit të vlerësimit të ofertave: 02.09.2015

 
Download File 

RAPORTI I VLERËSIMIT TË OFERTAVE

1. Emri i projektit “Ndërtimi i terenit sportiv për futboll të vogël dhe parkingut të parkut të fëmijëve” në

Llapnasellë/Laplje Selo, Komuna e Gracanicës

2. Emri i marrësit të grantit: Fondi Për Zhvillim Komunitar (CDF)

3. Informata rreth ofertimit: Nr. i ftesës: 004 AKT-LS 03-CP/2015

Data e shpalljes së ftesës05.08.2015

Data e hapjes së ofertave19.08.2015

Date e raportit të vlerësimit të ofertave: 19.08.2015

 
Download File 

Lista e aplikantëve të cilët NUK janë kualifikuar

Këtu janë paraqitur listat e aplikantëve nga RFA-01 për grante deri në 6,000 USD dhe RFA-02 për grante deri në 25,000 USD të cilët nuk janë kualifikuar nga komisioni vlerësues për hapat e mëtutjeshëm. Për më shumë informata lidhur me arsyet e refuzimit të aplikimit tuaj, mund të na kontaktoni përmes e-mail adresës Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

RFA-01 RFA-02

RAPORTI I VLERËSIMIT TË OFERTAVE

1. Emri i projektit “Rehabilitimi i dy rrugëve në Plemetin”, Komuna e Obiliqit

2. Emri i marrësit të grantit: Fondi Për Zhvillim Komunitar (CDF)

3. Informata rreth ofertimit: Nr. i ftesës AKT-LS 05-CP/2015

Data e shpalljes së ftesës22.07.2015

Data e hapjes së ofertave05.08.2015

Date e raportit të vlerësimit të ofertave: 05.08.2015

 
Download File 

RAPORTI I VLERËSIMIT TË OFERTAVE

1. Emri i projektit “Rehabilitimi i shtëpisë së kulturës dhe ndërtimi i aneksit” në Ranillug

2. Emri i marrësit të grantit: Fondi Për Zhvillim Komunitar (CDF)

3. Informata rreth ofertimit: Nr. i ftesës 001AKT-LS 01-CP/2015

Data e shpalljes së ftesës: 29.06.2015

Data e hapjes së ofertave: 13.07.2015

Date e raportit të vlerësimit të ofertave: 13.07.2015

 
Download File 

NJOFTIM

Pasi që kemi pranuar një numër jashtëzakonisht të madh të aplikacioneve nga thirrja për Aplikim RFA-03, ne jemi duke punuar me kapacitete të plota në mënyrë që të bëjmë vlerësimin sa më real të të gjitha aplikacioneve të pranuara. Si rrjedhojë koha e paraparë për vlerësime është zgjatur, prandaj edhe afati për t’iu përgjigjur aplikuesve si dhe përfituesve potencial është zgjatur.

Ne do ti lajmërojmë aplikuesit  ciët kan sjellë aplikacionin në zyrat tona më së largu deri me datën 15-07-2015.

Stafi i AKT – LS 

Lista e aplikantëve të cilët NUK janë Parakualifikuar

Këtu janë paraqitur listat e aplikantëve nga RFA-01 për grante deri në 6,000 USD dhe RFA-02 për grante deri në 25,000 USD të cilët nuk janë parakualifikuar nga komisioni vlerësues për hapat e mëtutjeshëm. Për më shumë informata lidhur me arsyet e refuzimit të aplikimit tuaj, mund të na kontaktoni përmes e-mail adresës Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

RFA-01 RFA-02